Chcete vyřešit svoje exekuce?
Pomůžeme vám s oddlužením
Více informací

Oddlužení

Garantujeme profesionální služby. Jsme diskrétní a při otevřenosti zaručujeme úspěch.

Odborné a právní poradenství

Odborné a právní poradenství

Vysvětlíme vám podstatu oddlužení a jeho výhody (např. oproti konkurzu). Zjistíme, zda lze vaši situaci řešit oddlužením, a jakým konkrétním způsobem. Doporučíme vám, na co si dát pozor, aby došlo k úspěšnému oddlužení. Pomůžeme vám v případě, že v průběhu oddlužení dojde ke změně vaší životní situace (ztráta příjmu, rozvod, narození dítěte).

Zpracování insolvenčního návrhu

Zpracování insolvenčního návrhu

Zjistíme, zda splňujete podmínky pro schválení oddlužení. Vyhodnotíme, který způsob řešení oddlužení je pro vás nejvýhodnější. Poradíme vám, jak uplatnit výsadu placení nižších než zákonem stanovených splátek v oddlužení. Vysvětlíme vám, kdy a jak dosáhnout osvobození od zbytku nesplacených dluhů. Odejdete s profesionálně zpracovaným insolvenčním návrhem.

Právní zastoupení v insolvenčním řízení

Právní zastoupení v insolvenčním řízení

Budeme vás právně zastupovat na přezkumném jednání u insolvenčního soudu, na schůzi věřitelů u insolvenčního soudu, na jednání o zrušení schváleného oddlužení na návrh insolvenčního správce, popř. v incidenčních sporech (při popírání přihlášených pohledávek věřitelů).

Krok za krokem

Cesta od insolvence k úspěšnému oddlužení

 • Insolvence

  Insolvence

  Insolvence je neschopnost splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům. Jedná se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet.

 • Výhody oddlužení

  Výhody oddlužení

  Získáte jedinečnou možnost zaplatit pouze 30% všech svých dluhů, zastavit narůstání úroků z prodlení, zabránit provedení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a dosáhnout osvobození od placení zbytku nesplacených dluhů. Máte šanci začít znovu a zcela bez dluhů.

 • Komu je oddlužení určeno

  Komu je oddlužení určeno

  Oddlužení je určeno nepodnikatelským právnickým osobám bez dluhů z podnikání. Podnikajícím i nepodnikajícím fyzickým osobám bez dluhů z podnikání. Podnikajícím i nepodnikajícím fyzickým osobám s dluhy z podnikání (v námi upřesněných případech).

 • Oddlužení lze schválit

  Oddlužení lze schválit

  Zpeněžením majetkové podstaty jednorázově. Plněním splátkového kalendáře po dobu pěti let

 • Výsledek splnění oddlužení

  Výsledek splnění oddlužení

  Insolvenční soud vás osvobodí od placení zbytku pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny (tedy až 70% dluhů). Osvobození se vztahuje i na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo i na ty, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili. Osvobození se vztahuji i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči vám pro uvedené pohledávky právo postihu.

 • 98%
  úspěšnost
  oddlužení*

2% tvoří klienti, kteří neuvedli pravdivé údaje a klienti, kteří s insolvenčním správcem ani s námi nekonzultovali změnu své životní situace v průběhu oddlužení.

Kdo jsme

‎Nevěřte společnostem bez odborného zázemí. My jsme advokátní kancelář, a proto jsme naprosto kompetentní pro vaše úspěšné oddlužení.

 Mgr. Olga Hudcová

Mgr. Olga Hudcová

Advokátka

hudcova@advokat-hudcova.cz
+420 774 053 998
Ev. č. ČAK: 13527

Kontaktujte nás

První krok je na vás. Stačí napsat a ve všech dalších krocích vám pomůžeme.